Bolagsstämmor

Årsstämman och eventuella extra bolagsstämmorrepresenterar det högsta beslutsorganet i Byggmästare Anders J Ahlström HoldingAB (publ), där aktieägare tillsammans beslutar om viktiga händelser i Bolaget.