Innehav

Innehav

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus, för att skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare. Vi har ingen exitstrategi utan drömmer om att hitta de bolag vi vill äga för evigt.

Noterade aktiva portföljen

Green Landscaping

Green Landscaping är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Affärsidén är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Omsättning 2022 ca 4,8 miljarder kronor och sysselsätter ca 2 600 medarbetare.

Infrea

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär och att genom ett engagerat ledarskap och entreprenörskap driva dessa mot ökad tillväxt och lönsamhet. Omsättning 2022 drygt 2,1 miljarder kronor och sysselsätter ca 500 medarbetare.

Onoterade aktiva portföljen

Team Olivia

Team Olivia Group är ett av de största privata omsorgsbolagen i Sverige och finns även i Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära kunderna och bolaget finns etablerat under lokala varumärken på mer än 200 verksamhetsställen. Omsättning 2021 ca 4,9 miljarder kronor och sysselsätter ca 13 000 medarbetare.

Fasticon

Fasticon är den marknadsledande kompetensförsörjaren för fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Fasticon tillhandahåller tjänster inom bl.a. rekrytering, bemanning och utbildning. Omsättning 2022 220,0 miljoner kronor och sysselsätter drygt 60 medarbetare.

Ge-Te Media

Ge-Te Media-koncernen bedriver i huvudsak två verksamheter inom underkoncernen SDR respektive underkoncernen Mitt i. Inom SDR bedrivs hushållsdistribution av i huvudsak oadresserad direktreklam och inom Mitt i bedrivs utgivning av ett fyrtiotal annonsfinansierade lokaltidningar. Omsättning 2022 792,7 miljoner kronor.

Safe Life

Safe Life driver och utvecklar en företagsgrupp med fokus på försäljning och uthyrning av livräddande och hälsofrämjande produkter, med därtill hörande utbildning. Kärnan i verksamheten är hjärtstartare, som via dotterbolag distribueras till kunder spridda över stora delar av Sverige. Safe Life har även etablerat sig utomlands genom förvärvade företag. Omsättning 2022 372,2 miljoner kronor.

Sobrera

Sobrera Pharma är ett bioläkemedelbolag som utvecklar ett nytt läkemedel för patienter med måttliga till svåra alkoholmissbruk. Målsättningen är att patienterna ska uppnå en långvarig minskning av alkoholkonsumtion. Produkten kan komma att avsevärt förbättra effektiviteten jämfört med befintliga behandlingar. Produkten är en kombination av två befintliga läkemedel. Bara i Europa är runt 30 miljoner människor diagnostiserade med alkoholmissbruk och globalt dör omkring tre miljoner människor i alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor.