Om oss

Om oss

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade.

De företag Byggmästaren investerar i ska ha som ambition att kunna vara ledande inom sin marknadsnisch.

Vårt långsiktiga perspektiv lägger grunden för värdeskapande – att vara långsiktig innebär inte att vara långsam eller att ha bristande förändringsbenägenhet. Långsiktighet tillsammans med att sätta kunden i centrum utgör grunden för bolagets filosofi rörande aktieägarvärde. Nöjda kunder skapar aktieägarvärde, likväl som det är centralt för att kunna skapa värde för de anställda och samhället i stort. Denna övertygelse präglar arbetet med de olika innehaven.

Byggmästaren vill vara en aktiv ägare och arbetar situationsanpassat med medvetna och strukturerade beslut, vilket kan ta sig olika uttryck i olika situationer.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding har ingen exitstrategi, utan en plan för värdeskapande i varje innehav.

Företagsledning

Tomas Bergström

VD

Läs mer >

Frida Åkerblom

CFO

Styrelse

Mikael Ahlström

Ordförande

Läs mer >

Stefan Dahlbo

Ledamot

Läs mer >

Hidayet Tercan

Ledamot

Läs mer >

Gerda Mazi Larsson

Ledamot

Läs mer >

Tomas Bergström

Ledamot

Läs mer >

Georg Ehrnrooth

Ledamot

Läs mer >

Byggmästardagen 2023

Den 15 maj 2023 genomfördes årets upplaga Byggmästardagen, anordnad av Byggmästare Anders J Ahlström Holding – nedan kan du se hela evenemanget On-Demand, uppdelat på tio filmer.

Inledning

Se del 1 >

Safe Life

Se del 2 >

Green Landscaping

Se del 3 >

Sobrera

Se del 4  >

Fasticon

Se del 5 >

Team Olivia

Se del 6 >

Infrea

Ge-Te Media

Se del 8 >

Volta Trucks

Se del 9 >

Avslut

Se del 10 >

Socialt engagemang

Med bakgrund i Mitt-modellen, som utvecklades under den tid då Byggmästaren via bolaget Mitt Alby var verksam som fastighetsägare i Alby, tycker vi att det är viktigt att fortsätta bidra med sociala engagemang. I varje innehav utforskar vi hur Mitt-modellen kan göra nytta och tar med oss nya erfarenheter. Det ger ringar på vattnet och gör att vi kan sprida vår kunskap till nya geografiska områden och branscher.

– Vi visste vad målen var men hade inte tagit fram en modell från början. Modellen växte fram av det vi gjorde, tillsammans med boende och lokala aktörer. säger Gerda Larsson, tidigare Chief Social Officer på Byggmästaren.

Det är avgörande att de initiativ och idéer man väljer att satsa på har förankring bland intressenter och de som ska driva arbetet. Men det är inte nödvändigtvis så att engagerade och drivna människor alltid är bra på att sätta ihop underlag som en professionell organisation är van vid. Att uppmärksamma visionen och stötta och hjälpa till med det praktiska gjorde att många bra initiativ på Albyberget förverkligades, något vi tar med oss i vårt arbete med sociala initiativ.

Ett av de många projekt som genomfördes på Albyberget är Var-dags-rum, som syftar till att adressera trygghet och trivsel genom att förbättra belysningen på området samtidigt som konst infördes på gemensamma ytor. Konstverken utformade av konstnärerna Karen Froede, Mikael Richter och Astrid Othelius i samråd med de boende. Istället för traditionell belysning där det är ljust i princip enbart mitt i ljuskäglan har lösningar tagits fram som sprider ljuset över en större yta. På detta sätt så upplevs exempelvis gångvägar och andra ytor som tryggare.

– Vi ville jobba med små gester och en varm omtänksam ton. De som bor på Albyberget har konsten utanför fönstret hela tiden och det måste man ha med sig i utformandet. Genom att jobba med subtila detaljer hoppas vi att de boende kan upptäcka nya saker i konstverken under en lång tid framöver, säger Mikael Richter. Mottagandet i området har varit positivt och många av de boende har bidragit under processen.

Mitt-modellen

Stiftelsen Mitt Alby

Utöver att Mitt-Modellen i dag används i hela Byggmästarens verksamhet har bolaget, tillsammans med Hembla, grundat Stiftelsen Mitt Alby. Stiftelsen kommer långsiktigt att fortsätta det arbete som Byggmästaren startade under tiden som fastighetsägare på Albyberget. Till ordförande för stiftelsen har Gerda Larsson utsetts. – Att arbetet drivs vidare är viktigt. Långsiktighet behövs i den här typen av satsningar. Mycket av arbetet bygger på förtroende och det tar tid att skapa, säger Gerda Larsson

Talangakademin

Projekt TalangAkademin bedrivs från 2021 som en fristående ekonomisk förening där Byggmästaren är en av initiativtagarna. Genom att mobilisera fastighetsägare och företag i centrumområden, vill Talangakademi erbjuda praktik för nyanlända och långtidsarbetslösa, för att de på så sätt ska ta ett första steg in på arbetsmarknaden. TalangAkademin driver för närvarande framgångsrika projekt i Frölunda, Huddinge och Sundbyberg, och det planeras för uppstart i ett par ytterligare centrumområden under andra halvan av 2021. Under 2020 har TalangAkademin träffat cirka 500 talanger. Mer än hälften av alla som går vidare till praktik går därefter till arbete eller studier, vilket är ett fantastiskt resultat.