Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – Mars 2023Justerat substansvärde uppgick till 352 kronor den 31 mars 2023, en ökning från 330 kronor per 31 december 2022. Under perioden uppgick totala investeringar till 30,0 mkr. Investering har skett i Safe Life […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari-Mars 2022Justerat substansvärde uppgick till 337 kronor den 31 mars 2022, en ökning från 335 kronor vid senaste årsskifte.Nettoomsättning uppgick till 210,4 miljoner kronor (144,9).Resultat per aktie uppgick till 50,74 kronor (2,69) där ökningen framförallt beror […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari-Mars 2021 Justerat substansvärde ökade med 10 procent och uppgick per aktie till 220 kronor, medan aktiekursen ökade med drygt 21 procent och uppgick till 208 kronor. Nettoomsättning uppgick till 144,9 miljoner kronor (49,5), ökningen består […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – Mars 2020─ Justerat substansvärde minskade med cirka 9 procent, från 170 kr per aktie vid årsskiftet till 154 kr per aktie vid kvartalsslutet, medan aktiekursen minskade med cirka 11 procent och uppgick till 147 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2019 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Kvartal 1 2019 Justerat substansvärde ökade med 1,7 procent och uppgick till cirka 159 kronor per aktie, medan aktiekursen ökade med 15,9 procent och uppgick till 160 kronor. Intäkter från avtal med kunder uppgick till 53,6 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2018 kvartal 1

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1 2018 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning, 1 januari – 31 mars Kvarvarande verksamhet  Konsultarvoden 31,2 mkr (26,7) Konsultnetto 10,0 mkr (8,6)  Bruttomarginal 32,0 procent (32,3) Rörelseresultat -1,5 mkr […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2017 kvartal 1

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2017 kvartal 1 Stockholm 2017-05-15 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1 2017 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning  1 januari […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2016 Kvartal 1

Stockholm 2016-05-31 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 1 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 31 mars · Hyresintäkter 25,8 mkr (25,1) · Konsultarvoden […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport jan-mars 2015

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden januari till mars 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 31 mars Hyresintäkterna uppgick till 25,1 MSEK (24,4) Förvaltningsresultatet uppgick till […]