Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2023

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.byggmastaren.com I ÅR har en omklassificering skett i eget kapital i jämförelse med bokslutskommunikén. Omklassificeringen har inte påverkat balansräkningen i dess helhet. Kalendarium 2024Årsstämma 15 majDelårsrapport januari–mars: 15 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2022

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/ Kalendarium 2023Årsstämma                                                    […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2021

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Kalendarium 2022Årsstämma                                                          17 majDelårsrapport januari–mars:                           17 majDelårsrapport januari–juni:                              26 augustiDelårsrapport januari–september:                 18 novemberBokslutskommuniké:                                         24 februari 2023 För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2020

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Kalendarium 2021Årsstämma: 18 majDelårsrapport januari–mars: 18 majDelårsrapport januari–juni: 27 augustiDelårsrapport januari–september: 19 novemberBokslutskommuniké: 25 februari 2022 För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2019

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på bolagets kontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@andersjahlstrom.se. Kalendarium 2020Årsstämman […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2018

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2018 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@andersjahlstrom.se där du […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2017

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2017 Stockholm 2018-03-23 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag årsredovisning för 2017 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/Holding. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2016

Stockholm 2017-03-31 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag årsredovisning för 2016 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/Holding. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) : Årsredovisning 2015

Stockholm 2016-03-31 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag årsredovisning för 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/holding. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisning

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) tidigarelägger publicering av årsredovisning för moderbolaget och koncernen till den 2015-03-26. Bolaget har funnit att tidigare kommunicerad tidpunkt för publicering (2015-03-31) inte ligger i linje med gällande regelverk varför tidpunkten för publicering tidigareläggs. För mer information vänligen kontakta: Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström […]