Stockholm 2016-03-31

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag årsredovisning för 2015 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/holding.

Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@andersjahlstrom.se där du meddelar ditt namn och adress och att du vill ha en årsredovisning.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016, kl 07:00.

 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Årsredovisning 2015
Pressmeddelande Årsredovisning 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1998851