Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2020 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/.

Kalendarium 2021
Årsstämma: 18 maj
Delårsrapport januari–mars: 18 maj
Delårsrapport januari–juni: 27 augusti
Delårsrapport januari–september: 19 november
Bokslutskommuniké: 25 februari 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 31 mars 2021 kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/