Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2017

Stockholm 2018-03-23

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag årsredovisning för 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/Holding.
Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@andersjahlstrom.se där du meddelar ditt namn och adress och att du vill ha en årsredovisning.

Kalendarium 2018
8 maj – bolagsstämma
15 maj – Q1 rapport
31 augusti – Q2 rapport
15 november – Q3 rapport
15 februari 2019 – bokslutskommuniké

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018, kl 07:00.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding