Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/

Kalendarium 2023
Årsstämma                                                              16 maj
Delårsrapport januari–mars:                                16 maj
Delårsrapport januari–juni:                                  25 augusti
Delårsrapport januari–september:                     17 november
Bokslutskommuniké:                                             23 februari 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 31 mars 2023 kl 15:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/