Noterade aktiva portföljen

Team Olivia

Med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark är Team Olivia en av Skandinaviens största vård- och omsorgskoncerner med fokus på personlig assistans, individ- och familjeomsorg samt hemomsorg.

Team Olivia Group är ett av de största privata omsorgsbolagen i Sverige och bedriver även verksamhet i Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära kunderna och finns etablerad under olika varumärken på mer än 200 verksamhets­ställen. Drygt 60 procent av omsättningen finns i Sverige och är fördelat mellan personlig assistans, individ- och familjeomsorg, samt hemomsorg.

Affärsmodell

Team Olivia arbetar i en kundnära modell där de lokala enheterna får omfattande centralt stöd med kvalitet, processer, system och finansiering. Ett starkt fokus ligger på kvalitet, uppföljning och kontinuerliga förbättringar. Team Olivia betjänar ca 7 000 kunder i tre länder där kundrelationen finns främst med Försäkringskassan, kommuner och regioner. Stora delar av Team Olivias tjänster efterfrågas inom ramen för rättighetslagstiftningar där kunder själva väljer utförare.

Ledning, styrelse och ägare

VD sedan våren 2019 är Ola Klingenborg. Styrelsen består av Gunnel Duveblad (ordf), Per Jardetun, Hans Wikse, Daniel Schuss, Lars Granlöf, Mats Palmblad, Christina Söderholm och Tomas Bergström. Största ägare är Procuritas PCI IV.

För mer information, besök teamolivia.se eller se Byggmästarens senaste finansiella rapport.

VD:

Ordförande:
Ägarandel:
Antal aktier:
Byggmästarens styrelserepresentant:
Första förvärvstidpunkt:

Nyckeltal