Noterade aktiva portföljen

Ge-Te Media

Ge-Te Media erbjuder annonserad medieräckvidd till ett stort antal hushåll genom utgivandet av ett trettiotal lokaltidningar.

Ge-Te Media-koncernen består, efter det i december 2023 avyttrade SDR, av Mitt I-gruppen, som ger ut ett trettiotal annonsfinansierade lokaltidningar med tyngdpunkt i Stockholm. Det avyttrade Svensk Direktreklam (SDR) erbjuder, genom egna och franchise-enheter, distribution av oadresserad direktreklam i hela Sverige. SDRs dotterbolaget Reklog erbjuder logistiktjänster internt och som 3PL-leverantör till externa kunder.

Affärsmodell

Tidningsverksamheten och den avyttrade SDR-verksamheten är i allt väsentligt ett effektivt räckviddsmedia för såväl daglig- som sällanköpshandeln, myndigheter och lokala företagare där annonser varje vecka kan nå miljontals potentiella konsumenter och medborgare. Lokala nyheter blir alltmer efterfrågade som informationskälla och verktyg för att skapa samhörighet och förankring i lokalsamhällen.

Ledning, styrelse och ägare

Koncernchef sedan hösten 2020 är Mikael Benckert. Styrelsen består av Raoul Grünthal (ordf), Tomas Bergström, Roland Tipner, Erik Grönberg och Kjersti Thorneus. Familjerna Tipner och Grönberg samt Raoul Grünthal är huvudsakliga ägare vid sidan av Byggmästaren.

För mer information besök mitti.se eller se Byggmästarens senaste finansiella rapport.

VD:
Ordförande:
Ägarandel:
%
Antal aktier:
Byggmästarens styrelserepresentant:
Första förvärvstidpunkt:

Nyckeltal