Noterade aktiva portföljen

Fasticon

Fasticon är ett kompetensföretag inriktat på att försörja samhällsbyggnadssektorn med bemannings- och rekryteringstänster runt om i Sverige.

Fasticon, genom dotterbolaget Fasticon Kompetens, matchar uppdragsgivare och kandidater oavsett om det gäller rekrytering, karriärväxling, kompetensanalys, interim-eller bemanningsuppdrag. Det i december 2023 avyttrade STF Ingenjörsutbildning, där också BFAB ingick, erbjuder öppna och företagsanpassade kurser och utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag samt till bygg-och fastighetsbranschen.

Affärsmodell

I bemanningsaffären erbjuder Fasticon sina kunder en hög grad av flexibilitet, kompetens och effektivitet och genom att i uppdrag med olika längd tillhandahållna personal mot tidsbaserad ersättning. Inom rekrytering bistår Fasticon med permanent kompetensförsörjning mot uppdragsarvoden.

Ledning, styrelse och ägare

VD sedan februari 2020 är Henrik Olsson och Tomas Bergström är styrelseordförande i Fasticon. Byggmästaren äger ca 91 procent av aktierna.

För mer information besök fasticon.se eller se Byggmästarens senaste finansiella rapport.

VD:
Ordförande:
Ägarandel:
%
Antal aktier:
Byggmästarens styrelserepresentant:
Första förvärvstidpunkt:

Nyckeltal