Noterade aktiva portföljen

Infrea

Infrea är verksamma på den växande infrastrukturmarknaden inom mark, anläggning, vatten och avlopp med regionalt starka och entreprenörsledda dotterbolag i Sverige.

Infreas för närvarande 15 bolag erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att äga och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär och att genom ett engagerat ledarskap och entreprenörskap driva dessa mot ökad tillväxt och lönsamhet.

Affärsmodell

Genom en aktiv ägarstrategi erbjuder Infrea regionalt starka entreprenörsbolag i valda sektorer att inom Infrea-koncernen fortsätta utveckla lokala affärer och kundrelationer med tydligt delegerat resultatansvar. Ett litet moderbolag erbjuder koncernledningstjänster, affärsutveckling och finansiering.

Ledning, styrelse och ägare

VD sedan september 2023 är Martin Reinholdsson. Styrelsen består av Tomas Bergström (ordf), Charlotte Bergman, Sören Bergström, Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Helene Willberg. Andra stora ägare är familjen Lindeblad och Urban Sturk.

För mer information, besök Infrea.se eller se Byggmästarens senaste finansiella rapport.

VD:
Ordförande:
Ägarandel:
%
Antal aktier:
Byggmästarens styrelserepresentant:
Första förvärvstidpunkt:

Nyckeltal