Byggmästaren investerar i långsiktiga värden

Aktien
AJA B

Substansvärde
per aktie

Genomsnittlig årlig
substansvärdestillväxt (5 år)

13%

(2024-03-31)

Om Byggmästaren

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag där affärsmodellen är beprövad, uthållig och skalbar med produkter och tjänster som adresserar verkliga och växande behov. Vi vill skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare.

Vi investerar och utvecklar för att vara långsiktig ägare.

Kanal genom park i Stockholm

Våra innehav

Green Landscaping Group
Infrea
Safe Life
Team Olivia
Ge-Te Media
Fasticon
Sobrera

Läs mer om våra innehav

Investerar­information

Rapporter

Se fler rapporter

Kalendarium

Se hela kalendern

Nyheter från oss & våra bolag

Byggmästardagen 2023

Mikael Ahlström föreläser

Byggmästardagen 2022

Byggmästardagen 2023

Den 15 maj 2023 genomfördes den fjärde Byggmästardagen. Här kan du se hela evenemanget On-Demand, uppdelat på tio filmer.

Spela videoklipp

Se samtliga presentationer

Följ oss på LinkedIn!