Byggmästaren bygger långsiktiga värden

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus och där affärsmodellen är beprövad, uthållig och hållbar. Vi vill skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle.

Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare.

Om oss

Byggmästaren Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter.

Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade och vi kan vara både majoritets- och minoritetsägare. Vi tror att bolag som på ett genomtänkt sätt adresserar verkligaviktiga och växande kundbehov har goda förutsättningar för långsiktig värdetillväxt.

Innehav

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus, för att skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare.

Vi har ingen exitstrategi utan drömmer om att hitta de bolag vi vill äga för evigt.

Investerare

Byggmästare Anders J Ahlström Holding-aktien är noterad på Nasdaq First North GM.

Här kan du läsa all information om bolaget och aktien.

Kontakt

Tror du att vi kan passa som investerare i ditt bolag?

Kontakta oss!