PRESSMEDDELANDE: BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 114 46 Stockholm. ANMÄLAN OCH REGISTRERINGAktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 klockan 18.00 i GTO30 sal BOND på Grevturegatan 30, 114 38 Stockholm. ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara […]

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KORRIGERING RÖRANDE AVSTÄMNINGSDAG FÖR ÅRSSTÄMMA

Korrigeringen avser pressmeddelande med rubriken ”Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma” som offentliggjordes kl. 16.30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktig avstämningsdag och datum för rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier. Avstämningsdag och datum för deltagande ska rätteligen vara fredag den 7 maj 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, tisdagen den 11 maj 2021. […]

PRESSMEDDELANDE: BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Årsstämman kommer bland annat att behandla beslutspunkter rörande omval av styrelsen bestående av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan samt nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Styrelsen föreslår inte någon utdelning: KALLELSE TILL […]

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B. Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: Förslag om utdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B, […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma måndagen den 6 maj 2019. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B. Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: Förslag om utdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2018. Styrelsen föreslår beslut om emission av teckningsoptioner till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) samt val av antal styrelseledamöter med anledning av Marcus Trummers avgång ur styrelsen. Extrastämman den 15 oktober 2018 kommer som […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): kallar till årsstämma

Pressmeddelande den 6 april 2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till årsstämma den 8 maj 2018. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,65 kronor per aktie, omval av nuvarande styrelse samt beslut om att avsätta nio miljoner kronor till en […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Extra bolagsstämma och ansökan om fortsatt notering på Nasdaq First North

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”, ”bolaget” och ”koncernen” avseende den koncern i vilken bolaget är moderbolag) har offentliggjort att koncernen har ingått avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) om försäljning av koncernens samtliga fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Avyttringen är villkorad bland annat av bolagsstämmogodkännande […]