Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2024 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport för det första kvartalet 2024 Januari – Mars 2024 Substansvärde per aktie uppgick till 300 kronor den 31 mars 2024, en ökning med 8% från 278 kronor per 31 december 2023. Byggmästarens totala substansvärde uppgick till 2 187 mkr jämfört med 2 023 mkr den […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Oktober – December 2023 Justerat substansvärde uppgick till 278 kronor den 31 december 2023, en ökning från 267 kronor per 30 september 2023. Under perioden uppgick totala investeringar till 37,7 mkr. Investering har skett i Safe Life om […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli – September 2023 Justerat substansvärde uppgick till 267 kronor den 30 september 2023, en minskning från 340 kronor per 30 juni 2023. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor. Under perioden uppgick […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 andra kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. April – Juni 2023 Justerat substansvärde uppgick till 340 kronor den 30 juni 2023, en minskning från 352 kronor per 31 mars 2023. Under perioden uppgick totala investeringar till 10,0 mkr. Investering har skett i Sobrera […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – Mars 2023Justerat substansvärde uppgick till 352 kronor den 31 mars 2023, en ökning från 330 kronor per 31 december 2022. Under perioden uppgick totala investeringar till 30,0 mkr. Investering har skett i Safe Life […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2022

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Oktober – December 2022Justerat substansvärde uppgick till 330 kronor den 31 december 2022, en ökning från 321 kronor per 30 september 2022.Nettoomsättning uppgick till 297,8 miljoner kronor (283,3), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli – September 2022Justerat substansvärde uppgick till 321 kronor den 30 september 2022, en ökning från 315 kronor per 30 juni 2022.Nettoomsättning uppgick till 234,0 miljoner kronor (205,5), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 andra kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. April – Juni 2022Justerat substansvärde uppgick till 315 kronor den 30 juni 2022, en minskning från 337 kronor per 31 mars 2022.Nettoomsättning uppgick till 270,5 miljoner kronor (242,6), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari-Mars 2022Justerat substansvärde uppgick till 337 kronor den 31 mars 2022, en ökning från 335 kronor vid senaste årsskifte.Nettoomsättning uppgick till 210,4 miljoner kronor (144,9).Resultat per aktie uppgick till 50,74 kronor (2,69) där ökningen framförallt beror […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2021

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – december 2021Justerat substansvärde ökade med 68 procent och uppgick per aktie till cirka 335 kronor. Nettoomsättning uppgick till 876,4 miljoner kronor (162,8). Resultat per aktie uppgick till 86,18 kronor (14,51) där ökningen till väsentligaste del beror […]