Gerda Mazi Larsson

Gerda Mazi Larsson

Gerda är VD på Curitas Ventures och medgrundare till The Case For Her, en investeringsportfölj som fokuserar på kvinnors hälsa.

Född: 1987

Utbildning: Masterexamen i statsvetenskap med inriktning på politik och utveckling och kandidatexamen i samhällsplanering från Stockholms universitet.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Sendbackwithlove AB, Stiftelsen Mitt Alby och Stiftelsen Chelha. Ledamot i The Case for Her, Lanetalk och Zinkensdamm Invest med flera

Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot i Primär FM Group, Giving Wings Foundation och ordförande i Släktingar.

Aktieinnehav: 508 aktier Gerda Mazi Larsson