Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth

Ledamot Georg Ehrnrooth är finsk medborgare och har mer än 30 års erfarenhet av företagande, investeringar samt ägarfrågor. Georg är bland annat vice styrelseordförande i eQ Abp, styrelseledamot i Sampo Abp och styrelseledamot i Anders Wall stiftelsen.

Född: 1966

Utbildning: Studier i jord- och skogsbruk vid Högre Svenska Läroverket, Åbo

Styrelseuppdrag: vice styrelseordförande i eQ Abp, styrelseledamot i Sampo Abp, styrelseledamot i Anders Wall stiftelsen, styrelseledamot i Fennogens Investments S.A, styrelseledamot i Topsin Investments S.A., styrelseordförande i Geveles Ab, styrelseledmot Neptunia Invest AB, styrelseordförande Louise and Göran Erhnrooth Foundation, styrelseledamot Paavo Nurmi Foundation.

Tidigare styrelseuppdrag: eQ Oyj: styrelseordförande 2015-2021, styrelseledamot 2011-2015, styrelseledamot 2005-2007, Pöyry Oyj: styrelseledamot 2010-2016, Norvestia Oyj : styrelseledamot 2010-2017, Forcit Oy: styrelseledamot 2010-2017, Opus Capita Oy: styrelseledamot 2005-2011

Aktieinnehav: 57 361 A-aktier och 532 391 B-aktier (via bolag).