Mikael Ahlström

Mikael Ahlström

Ordförande Mikael Ahlström är grundare av och partner i Nordens första riskkapitalbolag Procuritas. Han är också grundare av den ideella organisationen Charity Rating samt stiftelsen Chelha.

Född: 1956

Utbildning: Ekonomie masterexamen med huvudämne företagsekonomi från INSEAD samt utbildning motsvarande en filosofie kandidatexamen med studier i ekonomi, juridik, östasienkunskap samt drama, teater och film vid Lunds universitet.

Styrelseuppdrag: Ordförande i TPPG The Perimeter Protection Group AB och Strandbaden Svanshall Intressenter AB, ledamot i Curitas AB, Curitas Ventures AB, och Stiftelsen Chelha,bland andra.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i Procuritas Aktiebolag, styrelseledamot i Swedish Match AB, Gunnebo AB, Bravida AB och Lekolar AB, bland andra.

Aktieinnehav: 400 000 A-aktier och 1 663 868 B-aktier (via bolag).