Hidayet Tercan

Hidayet Tercan

Ledamot Hidayet Tercan Sidea är grundare och vd för den digitala veterinärtjänsten VetHem AB samt är aktiv som entreprenör, investerare och i olika styrelser. Hon har bland annat grundat vårdbemanningsföretaget Zemrete AB och har sedan länge haft ett stort intresse för och har haft styrelseuppdrag i flera ideella organisationer, däribland SOS Barnbyar.

Född: 1971

Utbildning: Kurs i företagsekonomi på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm samt flertalet chefs- och ledarskapsutbildningar.

Styrelseuppdrag: Grundare och vd VetHem AB, Nividas AB, HTS Holding AB och SOS Barnbyar, bland andra.

Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot AQ Group, My Academy Sweden AB, Stadsmissionen, bland andra.

Aktieinnehav: 10 755 A-aktier och 96 620 B-aktier (via bolag).