Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma den 11 oktober 2023.

Val av styrelseledamot
Georg Ehrnrooth valdes till ordinarie styrelseledamot och Kari Stadigh har i samband med detta avgått i linje med tidigare pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:
Frida Åkerblom, CFO | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-752 41 48 | frida.akerblom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 11 oktober 2023, kl 16:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@byggmastaren.se
www.byggmastaren.com