Aktieägarna i Anders J Ahlström Holding AB (publ) samlades idag på Hågelby Gård i Hågelby, Botkyrka kommun, för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslutades om emission av högst 280 000 teckningsoptioner riktad till tillträdande nye koncernchefen och tillika tillträdande verkställande direktör Stefan Dahlbo eller till det av honom helägda och kontrollerade bolaget Svendborg Aktiebolag.

Den extra bolagsstämman beslutade om emission av högst 280 000 teckningsoptioner riktad till tillträdande nye koncernchefen och tillika tillträdande verkställande direktör Stefan Dahlbo eller till det av honom helägda och kontrollerade bolaget Svendborg Aktiebolag till en teckningskurs om 10,89 kronor per teckningsoption.
Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021 till en teckningskurs om 87,00 kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är styrelsens uppfattning att emissionen av teckningsoptioner till tillträdande koncernchef och tillika verkställande direktör i bolaget innebär ett stärkt engagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Tegefjord, Verkställande Direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Telefonummer: +46-42-210008 mattias.tegefjord@byggmastaren.com
Besök även www.byggmastaren.com
*Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.
Bolagets aktier av serie B handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser.*