Stockholm 2015-05-13
 
Fasticon Holding AB säljer Fasticon Kompetens AB. Köpare är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och Fasticon Kompetens vd, Jonas Gustavsson, via bolag. Köpeskillingen uppgår till ca 35 miljoner kronor. Byggmästare Anders J Ahlström Holding förvärvar ca 70% av aktierna och Jonas Gustavsson förvärvar ca 30% av aktierna. VD Jonas Gustavsson och personal följer med Fasticon Kompetens i försäljningen.
 
Fasticon startade 2007 Fasticon Kompetens och har tillsammans med Jonas Gustavsson utvecklat dotterbolaget till Sveriges ledande företag inom kompetensförsörjning i fastighetssektorn. Företaget har expanderat kraftigt under dessa åtta år till en omsättning på ca 80 miljoner kronor och ett 50-tal anställda. Verksamheten är riktad mot strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar.
 
Fasticon Kompetens har ambitionen att även i framtiden vara fastighetsbranschens strategiske partner i kompetensfrågor och personalförsörjningsfrågor. Målet är att genom tillväxt förstärka sin nuvarande position samt bredda sitt utbud av tjänster och sin närvaro inom hela samhällsbyggnadssektorn. Fasticon Kompetens och Fasticon kommer även i framtiden fortsätta att tillsammans utveckla varumärket Fasticon och sitt nära samarbete.
  ”Alla bolag, även de som består mest av tillgångar som tegelsten och murbruk, behöver duktiga personer som optimerar förvaltningen och ser till att kunderna oavsett om de är privata, kommersiella eller offentliga trivs och mår bra”, kommenterar Mikael Ahlström, styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström Holding. ”Fasticon Kompetens är ledande i Sverige på att hitta och på olika sätt förmedla duktiga personer i fastighetsbranschen. Vi ser att vårt stora delägande och samarbete med Fasticon Kompetens kommer att stötta bolaget i dess långsiktiga utveckling och arbete för sina klienter, samtidigt som det kommer gagna våra värdeskapande aktiviteter inom olika områden”.
  ”Vi har utvecklat Fasticon Kompetens till en branschledare inom kompetensförsörjning sedan dotterbolaget startades 2007”, kommenterar Lennart Andersson, en av huvudägarna i Fasticon. ”Den affärsmodell och de system som utvecklats inom bolaget ger möjligheter att expandera verksamheten till andra delar inom samhällsbyggnadssektorn och till andra personalkategorier. Vi har bedömt att detta sker bäst med annan ägare”.  
Fasticons kärnverksamhet är rådgivning inom fastighetssektorn med affärsstöd, upphandling och förvaltningsstöd. Fasticons affärsmodell är att erbjuda rådgivning och tjänster i hela värdekedjan till företag och organisationer med fastighetsrelaterad verksamhet. Fasticons ambition är att, genom utveckling av koncept och tjänster som ligger i tiden, bidra till att utveckla sina kunders verksamheter samt vara en mötesplats för branschens aktörer.
  ”Vi kommer också fortsättningsvis att samarbeta med Fasticon Kompetens i kompetens-relaterade frågor”, kommenterar Lennart Andersson. ”Fasticon Kompetens och Fasticon kommer att behålla sina väl inarbetade varumärken”.
  ”Fasticon, som genomgår ett generationsskifte, har sett en möjlighet att kapitalisera på den utveckling som Fasticon Kompetens haft under de senaste 8 åren”, säger Lennart Andersson. ”Vi får en köpeskilling på ca 35 miljoner kronor och kan nu fokusera på att fortsätta utveckla konsultverksamheten med fokus på fastighetssektorn”.  
För mer information vänligen kontakta:
Marcus Trummer, styrelseledamot Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), +46-42-210008
Mattias Tegefjord, vd Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), +46-42-210008
Jonas Gustavsson, vd Fasticon Kompetens, +46-73-415 43 10
Lennart Andersson, Fasticon Holding, +46-70-635 62 55
Daniel Kronheffer, vd Fasticon Holding, +46-703-501 07 00
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015, kl 08:45.
 
Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och Bolaget självt.
 
Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
 
Avanza Bank AB är bolagets Certified Adviser. Pressmeddelande (PDF)


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1921272