Volta Trucks är i slutfasen av en finansieringsrunda som kommer tillföra bolaget ca 230 miljoner euro i nytt kapital och därmed säkra finansiering förbi start av serieproduktion i december 2022. Byggmästaren kommer själva investera 6 miljoner euro i denna runda.

Den pågående finansieringsrundan som inom kort planeras att stängas sker till en post-money värdering om 433 miljoner euro och Byggmästaren kommer därefter, givet full utspädning och genomlysning av indirekt ägande, att äga ca 11% av aktierna i Volta Trucks AB. Skillnaden mellan den nya värderingen av Volta Trucks och den värdering som Byggmästaren använde i Q3-rapporten 2021 uppgår, allt annat lika, till ca 17 kronor i förändrat substansvärde per aktie i Byggmästaren.

Intresset för Volta Trucks från potentiella kunder fortsätter att vara starkt. Orderboken på Volta Zero, som ska börja serieproduceras i österrikiska Steyr i slutet av 2022, uppgår för närvarande till ca 5 000 fordon. Baserat på kundefterfrågan har Volta Trucks modellprogram nyligen utökats med såväl en 7,5-tons som en 12-tons modell. Det är glädjande att bolaget nu säkrat full finansiering för sina planer in i 2023. Även bland investerare är intresset för Volta Trucks starkt. Den nu aktuella kapitalanskaffningen har arrangerats av bolaget, Byggmästaren och Luxor Capital.

Av de 56 miljoner euro som Byggmästaren arrangerat inom ramen för en vedertagen investeringsstruktur, vilken erbjudits och tecknats av svenska och internationella investerare, så investerar Byggmästaren 6 miljoner euro. Därefter kommer Byggmästarens totala anskaffningsvärde på aktier och konvertibler i Volta Trucks att uppgå till ca 14 miljoner euro och Byggmästaren äger då, givet full utspädning och genomlysning av indirekt ägande, ca 11% av aktierna i Volta Trucks AB. Byggmästaren kommer vidare att vis-a-vis Volta Trucks och övriga ägare att, i tillägg till sitt direkta egna ägande, delvis representera de aktier som Byggmästaren i övrigt har arrangerat.

Frågor hänvisas till Byggmästarens VD Tomas Bergström på 070-317 8092.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 18 februari 2022 kl 15:20.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/