Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har idag tillträtt förvärvet av utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB genom att samtliga aktier har överlåtits. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att också omfatta utbildning.

Förvärvet omfattar som kommunicerades den 29e maj, utbildningsverksamheterna och varumärkena i STF Ingenjörsutbildning AB samt det helägda dotterbolaget BFAB, Bygg- och Fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB.

Det strategiska förvärvet är ett led i målet att vara den marknadsledande kompetensaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn. Därmed kompletteras erbjudanden som rekrytering och interimslösningar med utbildning.

För räkenskapsår 2017 var STF/BFABs intäkter knappt 65 miljoner kronor med ett EBITDA om cirka 3,2 miljoner kronor. Bolaget har 25 anställda och arrangerade förra året cirka 600 kurstillfällen för drygt 10 000 deltagare.
Köpeavtalet har tecknats med en köpeskilling om 16 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis. Fasticonkoncernen har efter förvärvet av STF/BFAB årliga intäkter (2017), om cirka 180 miljoner kronor.

För ytterligare information, se bolagets hemsida fasticonkompetens.se eller vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 1 juni 2018, kl 17:45.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se 
www.andersjahlstrom.se/holding