Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) tillträdande Vd och koncernchef Tomas Bergström har förvärvat 60 000 aktier till kurs 164 kronor per aktie, totalt 9 840 000 SEK. Priset per aktie baseras på stängningskursen per den 1 juli 2019. Som tidigare kommunicerats tillträder Tomas Bergström tjänsten som Vd och koncernchef den 1 september 2019.

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Ahlström, styrelseordförande
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-42-210008
mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Tomas Bergström, tillträdande koncernchef
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-703-178092
tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets styrelseordförande den 3 juli 2019, kl 23:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/