Stockholm 2016-06-29

Vid gårdagens årsstämma för Fasticon Kompetens Holding AB (nedan kallat Fasticon Kompetens) valdes två nya ordinarie ledamöter in i styrelsen, Hidayet Tercan och Mattias Tegefjord. Mikael Ahlström, styrelseordförande i koncernmoderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), utträder i samband med detta ur styrelsen för Fasticon kompetens.

Hidayet Tercan är Vd och grundare för företaget Tjikko AB och har även grundat bland annat vårdbemanningsföretaget Zemrete AB. Hon är en entreprenör, föreläsare och debattör med lång erfarenhet av styrelseuppdrag. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar HTS Holding AB, My Academy, AQ group, Stiftelsen Friends, Stockholms Stadsmission och SOS Barnbyar. Hon är även medlem i juryn som utser EY Entrepreneur Of The Year och i juryn som utser Årets Byggchef. Hidayet är sedan tidigare delägare i koncernmoderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och går nu även in som direkt delägare i Fasticon Kompetens.

Mattias Tegefjord är Vd och koncernchef för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Vd för koncernens fastighetsbolag, som idag äger knappt 1300 hyresrättslägenheter i Alby i Södra Stockholm, och Vd för det nystartade byggbolaget i koncernen, som skall leda renoveringen av det befintliga beståndet och förtäta på befintlig mark med både nya bostadsrätter och nya hyresrätter. Mattias har över 17 års erfarenhet av fastighetsföretagande och har arbetat på företag som ISS, KLP Eiendom, John Mattson Fastighets AB och Tyréns. Sedan förvärvet av Fasticon Kompetens våren 2015 har han varit suppleant i styrelsen för bolaget.

– Styrelseordförande Ola Gunnarsson säger ”Att få in Hidayet och Mattias i styrelsen blir en utmärkt komplettering av erfarenhet. Hidayet är en driftig entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp företag och med breda kunskaper inom bland annat bemanningsverksamhet och Mattias tillför mångårig fastighetskompetens”

För mer information vänligen kontakta:

Jonas Gustavsson, Verkställande direktör | Fasticon Kompetens Holding AB | +46-73-415 43 10 | jonas.gustavsson@fasticonkompetens.se 

Ola Gunnarsson, Styrelseordförande | Fasticon Kompetens Holding AB | +46-70-849 50 03 | ola.gunnarsson@fasticonkompetens.se

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2016, kl 07:00.

Fasticon Kompetens Holding AB ägs till 71 procent av AJA Holding AB och har länge varit ledande inom kompetensförsörjning för fastighetsbranschen i Sverige.

AJA Holding AB är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Pressmeddelande_Ändrad_styrelsesammansättning_i_Fasticon_kompetens


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#2023766