Byggmästarens största innehav Safe Life har ingått avtal om att ta in upp till 350 miljoner kronor i nytt kapital från Bonnier Capital.

Byggmästaren investerade första gången i Safe Life våren 2020 i samband med finansiering av bolagets tredje förvärv i Sverige och har sedan dess arbetat i nära partnerskap med bolagets grundare. Genom en fokuserad buy&build-strategi har ytterligare 19 förvärv genomförts och gruppen finns idag i nio länder på hittills två kontinenter med en omsättning pro forma 2023 om ca 1,4 miljarder kronor. Safe Lifes kärnaffär är försäljning, uthyrning och monitorering av hjärtstartare och relaterade produkter samt tillhörande HLR-utbildningar. Byggmästaren har investerat totalt 212 miljoner kronor och är största ägare med ca 38 procent av aktierna i Safe Life, vilka den 31 december 2023 värderades till 769 miljoner kronor.

Safe Life, Byggmästaren och andra större ägare, har nu ingått avtal om att rikta en nyemission om upp till 350 miljoner kronor till Bonnier Capital, som samtidigt avser förvärva befintliga aktier i Safe Life från mindre aktieägare för ytterligare ca 80 miljoner konor. Bonnier Capital kommer efter dessa investeringar, och om relevanta myndighetsgodkännanden erhålls, att äga ca 16 procent av Safe Life medan Byggmästaren kommer äga ca 33 procent av aktierna, samt tillsammans med bolagets grundare kontrollera ca 60 procent av rösterna. Den nu aktuella kapitalanskaffningen kan, allt annat lika, komma att leda till att Byggmästaren justerar upp värdet på sitt innehav i Safe Life med ca 15 procent, vilket skulle motsvara ca 15 kronor i substansvärde per aktie i Byggmästaren.

”Att en investerare som Bonnier Capital efter noggrann utvärdering väljer att göra en sådan betydande investering är ett kvitto på vilka intressanta möjligheter Safe Life har. Med tillgång till ytterligare betydande finansiering ska Safe Life nu fortsätta sin förvärvsdrivna tillväxt, utveckling av affärsmodell samt investeringar i människor, system och struktur. Vi välkomnar Bonnier Capital som delägare med Sofia Hasselberg som ny styrelseledamot och ser framemot att utveckla Safe Life vidare. ” Tomas Bergström, VD Byggmästaren och styrelseordförande i Safe Life.