Stockholm 2015-11-11

Två erfarna nyckelpersoner har nyligen rekryterats till koncernens fastighetsverksamhet vilket skapar förutsättningar att kunna öka takten i värdeskapandet.

Ulrica Nordström har rekryterats till tjänsten som Områdeschef över förvaltningsområdet Albyberget. Ulrica har lång erfarenhet av ledarskap och fastigheter och kommer senast från Coor Facility Management där hon jobbat som regionchef och strategisk inköpare. Dessförinnan har hon erfarenhet av ett flertal chefstjänster på bland annat Fastighets AB Förvaltaren, Fabege Service Management och Philips. Hon tillträdde sin tjänst den andra november.

Johan Areström har anställts i rollen som Projektchef med ansvaret att leda arbetet med nyproduktion av bostäder och systematisk lägenhetsrenovering i befintliga byggnader. Johan kommer från en roll som Affärschef på Besqab. Han började sin yrkesbana som snickare innan han studerade vidare till byggnadsingenjör. Därefter har han skaffat sig en gedigen erfarenhet av att leda bostadsproduktion då han under nitton år har arbetat som platschef, projektledare, projektchef och sedermera Affärschef för produktion av framför allt bostäder. Johan tillträder sin tjänst i mitten av januari 2016.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

 Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015, kl 19:30.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding 

Pressmeddelande Rekryteringar


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1966108