En av Volta Trucks viktigaste leverantörer, Proterra Inc, har i USA inlett ett frivilligt förfarande för finansiell rekonstruktion, ”Voluntary Chapter 11 Reorganisation”. Det går inte nu att bedöma effekterna, om några, på Voltas verksamhet, men med all sannolikhet kommer Byggmästaren att i kommande kvartalsrapport justera ned det bedömda värdet på sitt innehav.

Volta Trucks har under 2023 uppnått ett flertal signifikanta milstolpar på vägen mot att i stor skala erbjuda ett helt nytt kommersiellt fordon för urban citydistribution; bl a fullskalig certifiering för allmän trafik, serieproduktionsstart, påbörjandet av pilottester med stort antal kunder, säkerställande av kundfinansiering och utbyggnad av servicenätverk i utvalda marknader.

Att Proterra Inc, som är Volta Trucks leverantör av batterisystem, har inlett ett Chapter 11-förfarande ökar, enligt Byggmästarens bedömning, risken i genomförandet och finansieringen av Voltas affärsplan. Det kommer dröja innan effekterna, om några, kan bedömas, men med all sannolikhet kommer Byggmästaren att justera ned sitt bedömda värde av Volta i sin kommande Q2-rapport.

Byggmästaren redovisade i Q1-rapporten ett substansvärde om 352 kronor, varav ca 20 procent utgjordes av innehavet i Volta Trucks där Byggmästaren direkt och indirekt äger drygt 10 procent av aktierna.

Byggmästarens rapport för det andra kvartalet 2023 publiceras den 25 augusti kl 8.30.

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 10 augusti 2023, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
https://andersjahlstrom.se/