Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) gjorde 2013, i samband med Mitt Albys förvärv av fastigheterna på Albyberget i Botkyrka, utfästelser till Botkyrkabyggen, och i förlängningen till Botkyrka Kommun, om att ombilda delar av beståndet till bostadsrätter. Detta var också en del av överenskommelsen vid Byggmästarens försäljning av fastigheterna på Albyberget i våras.  Idag har ombildningen av 124 lägenheter om 8 840 kvm bostadsyta genomförts.

 

I och med ombildningen får Albyberget en bostadsrättsförening med icke nyproducerade lägenheter, vilket bidrar till blandade boendeformer i norra delen av Botkyrka kommun.

 

Fastighetsvärdet vid ombildningen uppgår till 167 miljoner kronor med två tilläggskomponenter. Den ena tilläggskomponenten om upp till cirka 20 miljoner kronor utfaller vartefter bostadsrättsföreningen avyttrar av föreningen ägda lägenheter för motsvarande belopp. Lägenheter för drygt 2,5 miljoner kronor har redan avyttrats. Den andra tilläggskomponenten om upp till cirka 7 miljoner kronor baseras på att vissa lägenheter förvärvas av dess nuvarande lägenhetsinnehavare.

I uppgörelsen med bostadsrättsföreningen har åtaganden gjorts om vissa förbättringsåtgärder, bland annat relining av avloppsstammar.

Den totala anslutningsgraden uppgår till drygt 60 procent. Byggmästaren har initialt lånat till bostadsrättsföreningens finansiering om drygt 79 miljoner kronor med möjlighet för föreningen att utöka lånet med drygt 17 miljoner kronor för ytterligare avsättningar till den inre reparationsfonden. Byggmästaren har även initialt lånat till 17 lägenhetsinnehavares finansiering av sina bostadsrätter för knappt 24 miljoner kronor. Samtliga lån sker till marknadsmässiga villkor.

I samband med affären har Byggmästaren förvärvat 29 lägenheter för drygt 33 miljoner kronor. Lägenheterna är för närvarande vakanta och avyttras nu successivt.

Byggmästarens resultat uppskattas, beroende bland annat på rörliga komponenters utfall, totalt kunna uppgå till 20-30 miljoner kronor.

”Vi är glada för att vi efter mycket arbete kunnat genomföra ombildningen och erbjuda ett stort antal familjer på Albyberget möjligheten att kunna äga sin bostad. Det har också varit viktigt för oss att genomföra det vi lovade Botkyrka kommun 2013 och på det sättet också kunna skapa än mer mångfald av boendeformer i Alby”, säger Stefan Dahlbo, vd för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.

Restate har varit rådgivare till Byggmästaren och Ombildningskonsulten har varit bostadsrättsföreningens rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 19 december 2018, kl 15:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding