Stockholm 2016-09-09

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Stefan Dahlbo senast den 1 januari 2017 kommer att tillträda som koncernchef.

Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som vd, ordförande och styrelseledamot för eller i ett antal bolag, såväl börsnoterade som onoterade, visat en ovanligt god förmåga att skapa värde för bolagens aktieägare och andra intressenter. Hans erfarenheter från fastighetsbranschen kommer från bland annat Klövern (styrelseordförande), Fabege (styrelseledamot), Wihlborgs Fastigheter (styrelseledamot) och Profi Fastigheter (rådgivare). Dessutom har Stefan Dahlbo under ett flertal år varit en drivande kraft inom olika ideella organisationer, bland annat som ordförande för Svenska Tennisförbundet.

Mattias Tegefjord, avgående koncernchef, har byggt upp organisationen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB samt dess dotterdotterbolag Mitt Alby AB från noll anställda till att bli en multikulturell effektiv fastighetsförvaltare i Botkyrka samt utökat verksamheten genom förvärv av Fasticon Kompetens AB. Mattias Tegefjord kommer per den 1 januari 2017 att övergå till annan verksamhet utanför koncernen.

Under perioden fram till Stefan Dahlbos tillträde som koncernchef kommer Mattias och Stefan gemensamt att arbeta med en successiv kunskapsöverlämning för att garantera en god kvalité i koncernens primära verksamhet, det vill säga tillse att våra hyresgäster och klienter är nöjda med sitt boende och sin omgivning respektive leverans av konsultuppdrag.

Stefan Dahlbos roll kommer att bli att fortsätta utveckla Byggmästare Anders J Ahlström Holding-koncernen inom olika fastighetsrelaterade sektorer, primärt förvärv och förvaltning av bostadshyresfastigheter.

Stefan Dahlbo säger: ”Att få arbeta vidare med den plattform som ägare och personal i Byggmästare Anders J Ahlström Holding har lagt under de senaste åren skall bli oerhört inspirerande och roligt. Basen är självfallet att sköta och utveckla dagens löpande verksamhet och innehav av fastigheter. Därutöver tror jag att det med bolagets affärsmodell och värderingar finns många möjligheter till fortsatt utveckling av Alby och bolaget som helhet. Att förvärva, förvalta och utveckla bostadsområden i samverkan mellan hyresgäster, personal, ägare och samhället är vad vi även i framtiden kommer att ha fokus på.”

Mattias Tegefjord, som anställdes som koncernchef redan innan fastigheterna i Alby förvärvades, anser: ”Det har varit en lärorik, intensiv och rolig resa att vara med och bygga upp detta bolag från grunden till det noterade bolag det är idag, något jag är stolt över att ha åstadkommit. Jag har trivts mycket bra med mitt uppdrag men tiden är nu inne att lämna stafettpinnen vidare till Stefan som med sin stora erfarenhet och ny energi kan ta över och leda koncernen vidare in i nästa utvecklingsfas.”

Mikael Ahlström säger: ”Det är otroligt roligt att Stefan Dahlbo valt att bli koncernchef hos oss och ta över stafettpinnen från Mattias Tegefjord, som gjort ett utmärkt jobb att utveckla alla nödvändiga funktioner och en organisation för att driva en effektiv fastighetsförvaltning. Jag har känt Stefan i många år och det är till och med så att även Stefan kommer från en byggmästarsläkt i Helsingborg. Anders J Ahlströms son, det vill säga min farfar, samt Stefans morfar Erik Ivar Wihlborg, var kollegor och konkurrenter under 1900-talet. Det skall bli otroligt intressant att se hur Stefan planerar utveckla bolaget.”

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Ahlström, styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Mattias Tegefjord, avgående koncernchef | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Stefan Dahlbo, tillträdande koncernchef | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-70 353 18 88 | stefan.dahlbo@hotmail.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2016, kl 07:00.

AJA Holding AB är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire