Volta Trucks avser inom kort stänga en utökning av den C-runda som i våras tillförde bolaget ca 240 miljoner euro. Utökningen är på totalt ca 60 miljoner euro, varav Byggmästaren kommer att investera 6,5 miljoner euro.

Den snart genomförda förlängningsrundan görs bland befintliga ägare, där en ny ägare som tillkom under våren nu mer än dubblar sin investering och därmed tar en stor del av de 60 miljoner euro som tillförs. Byggmästaren investerar ca 6,5 miljoner euro. Värderingen av Volta Trucks i förlängningsrundan är pre-money 525 miljoner euro, vilket är ca 20 procent upp från post-money efter vårens större runda.

Intresset för Volta Trucks från potentiella kunder, partners och investerare fortsätter att vara starkt inför  produktionsstart och kundleveranser som planeras påbörjas under första kvartalet 2023.

Frågor hänvisas till Byggmästarens VD Tomas Bergström på 070-317 8092.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 21 oktober 2022 kl 08:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
https://andersjahlstrom.se/