Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag extra bolagsstämma på Subtopia i Norsborg.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna den föreslagna överlåtelsen av samtliga aktier i bolagets indirekt helägda dotterbolag Mitt Alby AB, inklusive samtliga koncernens fastigheter, till ett helägt dotterbolag till D. Carnegie & Co Aktiebolag.

Genom försäljningen avyttras hela koncernens verksamhet inom utveckling och förvaltning av fastigheter (med undantag för det aktieinnehav som bolaget kommer att erhålla i D. Carnegie & Co Aktiebolag som en del av köpeskillingen). Kvar i koncernen efter försäljningen blir den konsultverksamhet inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar som koncernen idag bedriver genom bolagen Fasticon Kompetens AB och Fasticon Support AB samt aktieposten i D. Carnegie & Co Aktiebolag. Koncernen kommer efter den föreslagna försäljningen även fortsatt att äga samtliga aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), som dock inte bedriver någon egen verksamhet.

Tillträde i transaktionen förväntas ske omkring den 26 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 23 april 2018, kl 18:30.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding