Stockholm 2015-12-29

Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) säljer en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Fastigheten är belägen på Tingsvägen 1-3 och omfattar totalt 2 162 kvadratmeter, bestående av 27 lägenheter och fyra mindre lagerutrymmen. Köpeskillingen uppgår till 35,5 Mkr och överstiger därmed Mitt Albys senaste externa värdering med 15,6 Mkr, vilket motsvarar 78 procent.

Bostadsrättsombildningen genomförs som följd av en överenskommelse med Botkyrka kommun vid förvärvet av bostadsområdet på Albyberget. Överenskommelsen innebar att Mitt Alby skulle kunna tänka sig att ombilda en del av hyresrätterna till bostadsrätter förutsatt att en majoritet av hyresgästerna i ett enskilt hus önskade köpa det hus de bor i. Detta för att skapa ett bredare utbud av boendeformer i Alby och få fler aktiva fastighetsägare i området med gemensamt intresse av att tillsammans utveckla stadsdelen, vilket ligger i både kommunens och Mitt Albys intresse. Dock har Mitt Alby satt ett tak genom att inte kunna tänka sig att ombilda mer än maximalt tio procent av hyreslägenheterna till bostadsrätter. Mitt Albys affärsidé är att långsiktigt äga och utveckla hyresrätter byggda under miljonprogrammet och ambitionen är att över tid bygga upp ett större bestånd av hyresrättslägenheter.

Efter en dialog med hyresgästerna i bostadsområdet valdes huset Tingsvägen 1-3 ut för försäljning då de boende där visat ett särskilt stort intresse för att äga sitt boende.

– Utgångspunkten för denna affär har varit att skapa en win-win-win-situation för kommunen, köparen och säljaren. Kommunen får ökad blandning av boendeformer i Alby, medlemmarna i bostadsrättsföreningen får äga sitt boende och får dessutom del av ett eventuellt övervärde och vi som säljare får bra betalt för vår fastighet. Det kapital som frigörs genom ombildningen kommer att kunna investeras i exempelvis renoveringar av lägenheterna och att bygga fler bostäder på Albyberget, säger Mikael Ahlström, styrelseordförande för Mitt Alby.

– Detta är den första ombildningsaffären som genomförs i Alby någonsin och entusiasmen bland de boende över att få köpa sin bostad har varit stor. Intresset från hyresgästerna i det aktuella huset var betydande redan från början och har ökat under processens gång. 93 procent av hyresgästerna har valt att teckna bostadsrätt, berättar Mattias Tegefjord, vd för Mitt Alby.

– Vi i bostadsrättsföreningen har upplevt hur gemenskapen mellan grannar och intresset för huset har ökat under ombildningsprocessen och vi tycker att det skall bli spännande att få förmånen att själva ta ansvar för vårt boende, säger Asif Choudhry, styrelseledamot i Brf Tingsvägen 1-3.

Innan bostadsrättsföreningen kan tillträda fastigheten som ägare skall en pågående avstyckning av fastigheten först slutföras och vinna laga kraft. Detta beräknas ske under andra kvartalet 2016.

 Restate Kommersiella AB har varit Mitt Albys ombud i affären.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008  | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2015, kl 19:00.

 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

 AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

 Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Pressmeddelande_Fastighetsförsäljning


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1976044