Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Mitt Alby AB erbjuder ombildning till bostadsrätter

Stockholm 2017-06-07

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) dotterbolag Mitt Alby AB erbjuder hyresgästerna i två fastigheter, Domarebacken 4 – 10 och 12 – 16 att ombilda till bostadsrätter. Totalt rör det sig om 124 lägenheter om 8 839 kvm.  Ombildningen beräknas vara klar senare i höst.

Det var 2013 som Botkyrkabyggen beslöt att avyttra omkring ca tio procent av sitt bestånd av lägenheter. Efter förhandlingar köptes de drygt 1 300 lägenheterna av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, som bildade Mitt Alby AB.  I överenskommelsen ingick även att ca en tiondel av dessa lägenheter inom de närmaste åren skulle ombildas till bostadsrätter.

– Vi genomför nu den plan som vi satte upp när vi bildade Mitt Alby. Ungefär tio procent av lägenheterna skulle ombildas i syfte att skapa större variation i boendeformer. Förra året övergick ett tjugotal lägenheter och nu är det de här två fastigheterna som är aktuella, säger Stefan Dahlbo, VD på Mitt Alby sedan årsskiftet.

Ombildningen har föregåtts av en enkät bland Mitt Albys alla hyresrättsinnehavare för att känna av intresset och det starka gensvaret, i kombination med gynnsamma tekniska förutsättningar, gjorde att valet föll på dessa två fastigheter med 124 lägenheter om totalt 8 839 kvm.

Ombildningserbjudandet är just ett erbjudande och de som inte är intresserade av att deras lägenhet ska bli bostadsrätt kommer att förbli hyresrättsinnehavare.

– Vårt mål är att på Albyberget kunna erbjuda lägenheter med olika renoveringsnivå och olika upplåtelseformer för att kunna tillgodose olika behov och önskemål, säger Stefan Dahlbo, vd för Mitt Alby.

Mer information om erbjudandet kommer att lämnas till hyresgästerna under de närmaste veckorna.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 07:00 CET.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding