Stockholm 2016-04-21

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat Bolaget) undersöker möjligheten att refinansiera sin utestående företagsobligation genom att emittera en ny obligation.

Som en del av finansieringen i samband med att Bolaget i november 2013 via dotterbolaget Mitt Alby AB förvärvade fastigheterna i Alby från AB Botkyrkabyggen emitterade Bolaget en företagsobligation om 200 Mkr. Sedan dess har Bolagets finansiella ställning och verksamhetens stabilitet förstärkts markant. Med anledning av detta undersöker Bolaget möjligheterna för refinansiering av Bolagets utestående obligationslån genom en emission av en ny företagsobligation.

I samband med denna refinansiering kommer innehavare av den nu utestående obligationen erbjudas en möjlighet att ansöka om teckning av nya obligationer i utbyte mot utestående obligationer, och där eventuell tilldelning i samband därmed kommer att meddelas kort tid efter avslutad teckningsperiod.

Carnegie Investment Bank AB har engagerats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har engagerats som legal rådgivare.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)  | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016, kl 07:00.

AJA Holding är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding

Pressmeddelande_Dotterbolag_vill_emittera_ny_obligation


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#2005379