Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Marcus Trummer ny styrelseordförande.

Marcus Trummer utses till ny styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB, samtidigt som Mikael Ahlström lämnar styrelsen. Mikael Ahlström kvarstår som styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.
Marcus Trummer är egenföretagare och investerare, med bakgrund från investmentbolag, bank och management consulting. Marcus sitter i styrelsen för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB sedan starten 2013.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 juni 2017, kl 15:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/holding