Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:  (publ), delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomfört riktad nyemission.

En riktad nyemission, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet, till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB är nu genomförd.

Totalt tecknades 112 aktier och emissionslikviden uppgick till 1 344 000 kronor.

Ägandet efter nyemissionen är fördelat enligt nedan:

Part                                                                                                           Antal aktier                                   Andel aktier
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB                                           636                                                57,2%
Jonas Gustavsson genom bolag                                                              314                                                 28,2%
Susanne Åhlén                                                                                         48                                                   4,3 %
Ola Gunnarsson                                                                                       30                                                   2,7 %
Michael Karlsson                                                                                      30                                                   2,7 %
Per Berggren genom bolag                                                                      30                                                   2,7 %
Jan Gösbeck                                                                                            24                                                   2,2 %
Totalt                                                                                                                  1 112                                                   100,0 %

Ola Gunnarsson, Michael Karlsson och Per Berggren är styrelseledamöter i Fasticon Kompetens Holding AB, Jonas Gustavsson är styrelseledamot och VD i Fasticon Kompetens Holding AB, Susanne Åhlén är VD i Fasticon Kompetens AB och Jan Gösbeck är VD i det nystartade Fasticon Support AB.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 juli 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding