Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat avtal med Avanza Bank AB om tjänsten som Certified Adviser. Avanza Bank AB kommer att agera Certified Adviser åt Bolaget från och med den 21 april 2015. Fram tills dess kommer Pareto Securities AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |
+46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015, kl 08:00.

Bolaget är en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Pressmeddelande (PDF)


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1906322