Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästaren” eller ”Bolaget”) meddelade den 12 juni 2024 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt Byggmästarens ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista (”Listbytet”). Byggmästaren har med anledning av detta upprättat ett prospekt som idag, den 14 juni 2024, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Offentliggörande av prospektet
För fullständig information avseende Listbytet hänvisas till det prospekt som har upprättats av Byggmästaren. Prospektet på svenska finns tillgängligt på Byggmästarens hemsida, www.byggmastaren.com, och kommer även att publiceras på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Om listbytet
Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till den 19 juni 2024. Byggmästarens B-aktier kommer med anledning av detta att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market Sweden. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market Sweden är planerad till den 18 juni 2024. Det sker inget erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med noteringen och aktieägare i Byggmästaren behöver inte vidta några åtgärder. Bolagets B-aktier kommer att handlas med oförändrat kortnamn (AJA B) och ISIN-kod (SE0006510491).

Rådgivare
Hannes Snellman Advokatbyrå AB är Byggmästarens legala rådgivare i samband med Listbytet.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70 317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersons försorg den 14 juni 2024 kl. 10:20 CEST.

Om Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First GM Market Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB
Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm

Ir@byggmastaren.com

www.byggmastaren.com