Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB investerat 25 miljoner kronor, och uppnår därefter en ägarandel om 45 procent av röster och kapital i Ge-Te Media AB.

Ge-Te Media-koncernen bedriver i huvudsak två verksamheter inom underkoncernen SDR respektive underkoncernen DirektPress. Inom SDR bedrivs hushållsdistribution av i huvudsak oadresserad direktreklam och inom DirektPress bedrivs utgivning av ett trettiotal annonsfinansierade lokaltidningar.  

I samband med Byggmästarens investering har Ge-Te Media AB samtidigt förvärvat hela Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB. Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB bedriver, likt DirektPress, utgivning av ett trettiotal annonsfinansierade lokaltidningar. 

Ge-Te Media-koncernen omsätter cirka 650 miljoner kronor och Lokaltidningen Mitt i cirka 200 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 18 juni 2020, kl 13:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market (ISIN SE0006510491).  Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.
Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/