Byggmästaren har genomfört en nyemission av B-aktier efter lösen av teckningsoptioner utgivna 2016.

Byggmästaren har tidigare informerat om teckningsoptioner som gavs ut 2016. Dessa optioner har haft en lösenperiod 1-15 oktober 2021 med teckningskurs 87 kronor per aktie. Antal teckningsoptioner var 280 000 och samtliga har nu använts för teckning av aktier som därmed totalt har tillfört Byggmästaren 24,3 miljoner kronor i emissionslikvid. Antalet aktier i Byggmästaren efter nu genomförd emission uppgår till 7 287 260, fördelat på 700 003 A-aktier och 6 587 257 B-akter.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 oktober 2021 kl 16:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/