Byggmästaren har sålt 1,6 miljoner aktier i Green Landscaping för 83 kronor styck, motsvarande ca 133 miljoner kronor.

Efter försäljningen äger Byggmästaren 8 180 123 aktier, motsvarande 15,4 procent av kapital och röster.

Green har haft en mycket fin utveckling det senaste året och innehavet motsvarade vid årsskiftet ca 35 procent av vårt substansvärde och drygt 80 procent av våra noterade innehav. Genom den här avyttringen sänker vi dessa andelar något och ökar samtidigt vår likvida beredskap för att kunna tillvarata nya möjligheter. Efter ett starkt 2021 bedömer jag att Green Landscaping bara är i början på en lönsam tillväxtresa där den operativa modellen blir allt robustare. Vi avser fortsätta som en stor och aktiv ägare där Green även framöver kommer utgöra en betydande andel av vår portfölj.” – Tomas Bergström, VD Byggmästaren.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 29 mars 2022 kl 16:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/