Byggmästaren har inlett det formella arbetet med notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Ambitionen är att listbytet ska kunna ske under 2024.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av Byggmästaren som noterat investmentbolag, en tydligare strategi och en transparent kommunikation har Byggmästaren sedan en tid utvärderat möjligheterna att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Byggmästarens styrelse har nu beslutat att ta det första formella steget i en sådan listbytesprocess med ambitionen att en flytt ska kunna ske under 2024.

Byggmästaren har också från 1 januari 2024 gått över till att tillämpa IFRS 10, den så kallade investmentbolagsstandarden, där samtliga innehav, oavsett ägarandel, kommer att redovisas till verkligt värde med förändringar över resultaträkningen. Det innebär att bedömt substansvärde och redovisat eget kapital i balansräkningen i stort kommer att vara detsamma. Förändringen kommer synas från och med kvartalsrapporten för det första kvartalet, som avses publiceras den 15 maj 2024.

”Att vara noterad på reglerad marknad är en kvalitetsstämpel på hur vi arbetar med och utvecklar vår investerings- och ägarstrategi samt bolagsstyrning. Det öppnar också för fler av kapitalmarknadens verktyg och gör oss över tid även mer attraktiva för fler och större investerare. Som ett led i vår utveckling kommer vi också under året att successivt öka kommunikation och transparens kring vår inriktning som aktiv ägare i lönsamma kvalitetsbolag, samt information om dessa. Övergången till IFRS10 är ett naturligt steg i denna utveckling.” Tomas Bergström, VD Byggmästaren

Byggmästarens B-aktier är sedan december 2014 noterade på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Listbytet till Nasdaq Stockholm avses ske utan emissionserbjudande eller annan försäljning av Byggmästarens aktier.

Byggmästaren har i samband med det planerade listbytet anlitat Hannes Snellman Advokatbyrå som legal rådgivare och Svalner som skatterådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 8 mars 2024 kl 12:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
Ir@byggmastaren.com
www.byggmastaren.com