Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli – September 2023 Justerat substansvärde uppgick till 267 kronor den 30 september 2023, en minskning från 340 kronor per 30 juni 2023. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor. Under perioden uppgick […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli – September 2022Justerat substansvärde uppgick till 321 kronor den 30 september 2022, en ökning från 315 kronor per 30 juni 2022.Nettoomsättning uppgick till 234,0 miljoner kronor (205,5), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli-September 2021Justerat substansvärde minskade med drygt 2 procent och uppgick per aktie till 308 kronor.Nettoomsättning uppgick till 205,5 miljoner kronor (32,1).Resultat per aktie uppgick till 67,28 kronor (6,14) där ökningen till väsentligaste del beror på en […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. JANUARI-SEPTEMBER 2020Justerat substansvärde ökade med 8 procent och uppgick per aktie till 184 kronor, medan aktiekursen minskade med cirka 13 procent och uppgick till 145 kronor. Intäkter från avtal med kunder uppgick till 122,7 miljoner kronor […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2019 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – september 2019Justerat substansvärde ökade med 1 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen ökade med 8 procent och uppgick till 148 kronor.Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,12 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2018 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2018 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018· Justerade substansvärdet ökade med 10 procent, ochuppgick till 1 118 mkr motsvarande 160 kronor per aktie.· Nettoomsättningen uppgick […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2017 kvartal 3

Stockholm 2017-11-15 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2017 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning  1 januari – 30 september Hyresintäkter 77,0 mkr (76,8)  Konsultarvoden 81,7 mkr (62,2) Bruttoresultat 69,3 mkr (67,1)  Överskottsgrad fastighetsverksamheten 58,6 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2016 kvartal 3

Stockholm 2016-11-16 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning                                                                          1 januari – 30 september · Hyresintäkter 76,8 mkr (75,6) · Konsultarvoden 62,2 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport januari till september 2015

Stockholm 2015-11-30 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden tre första kvartalen 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning1 januari – 30 september Hyresintäkter 75,6 MSEK (73,3) Konsultarvoden 28,1 MSEK (Ej […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) : Delårsrapport januari – september 2014

Sammanfattning 1 januari – 30 september Koncernens nettoomsättning uppgick till 73,3 mkr (ej tillämpligt (E/T) Förvaltningsresultatet (EBIT) uppgick till 35,0 mkr (E/T) Ackumulerat totalresultat efter skatt och värdeförändringar är 213,9 mkr (E/T) Räntetäckningsgraden uppgick till 1,54 (E/T) Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,8 mkr (E/T) Sammanfattning 1 juli – 30 september Koncernens […]