Safe Life har genomfört sitt tredje förvärv i England och 25:e förvärv totalt

Byggmästarens största innehav Safe Life har förvärvat Defib Store Ltd med kontor i Sheffield och Tideswell i England. Bolaget, som omsätter ca 75 miljoner kronor på årsbasis, förstärker Safe Lifes redan starka position som specialistdistributör av hjärtstartare med tillbehör i landet och representerar Safe Lifes tredje förvärv i England och 25:e förvärv totalt. Byggmästaren äger […]