Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämma den 17 maj 2022.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB – Bolagsordning (pdf)