Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämma den 16 maj 2023.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB – Bolagsordning (pdf)