Aktien

Aktien

Byggmästare Anders J Ahlström Holding-aktien är noterad på Nasdaq First North GM.

Aktieägare

Namn Antal aktier Andel av
A-aktier, st B-aktier, st Totalt, st Kapital, % Röster, %
Curitas Holding AB 400 000 1 663 868 2 063 868 28,32 41,69
Alesco S.A. 114 722 1 017 927 1 132 649 15,54 15,94
Martin Bjäringer m familj 57 361 615 582 672 943 9,23 8,75
Geveles AB 57 361 532 391 589 752 8,09 8,14
Hajskäret Invest AB 57 361 507 047 564 408 7,75 7,95
Investment AB Spiltan 0 561 205 561 205 7,70 4,13
Avanza Pension 0 349 096 349 096 4,79 2,57
HTS Holding AB 10 755 118 492 129 247 1,77 1,66
Stefan Dahlbo 0 210 000 210 000 2,88 1,55
Tomas Bergström gnm bolag 0 137 002 137 002 1,88 1,01
Summa tio största aktieägare 697 560 5 712 610 6 410 170 87,96 93,38
Summa övriga aktieägare 2 443 874 647 877 090 12,04 6,62
Totalt antal aktier 700 003 6 587 257 7 287 260 100,0 100,0