Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Ge-Te Media avyttrar SDR

,

Byggmästarens dotterföretag Ge-Te Media, där Byggmästaren äger ca 63 procent, har tecknat avtal om att avyttra SDR Svensk Direktreklam AB (”SDR”) till North Media A/S.

SDR har en lång historik som effektskapande mediapartner och erbjuder hushållsdistribuerad marknadskommunikation åt framför allt daglig- och sällanköpshandel. Verksamheten, som grundades redan på 1970-talet av Roland Tipner och Erik Grönberg, omsätter 2023 ca 650 MSEK med en EBITDA på ca 50 MSEK. SDRs moderbolag Ge-Te Media AB, i vilket Byggmästaren äger ca 63 procent och där Roland Tipner och Erik Grönberg fortfarande är engagerade delägare och styrelseledamöter, har nu tecknat avtal om att avyttra SDR till danska mediekoncernen North Media A/S. Köpeskillingen uppgår till 350 MSEK på skuldfri basis, varav 320 MSEK kontant på tillträdesdagen. Avyttringen av SDR förväntas vara genomförd innan årsskiftet.

Efter avyttringen av SDR består Ge-Te Media-koncernen av tidningshuset Mitt I. Mitt I hushållsdistribuerar ett 30-tal annonsfinansierade tidningar med starkt fokus på lokalt innehåll, närsamhället och människors vardag. Mitt I-gruppen omsätter 2023 ca 250 MSEK.

”Hos North Media får SDR ett långsiktigt hem med industriellt kunnande och goda utvecklingsmöjligheter till nytta för anställda, kunder och andra intressenter. För Ge-Te Medias del så blir fokus nu ännu starkare på att utveckla den så viktiga lokaljournalistiken. Vi ser på den starka läsarresponsen att så kallade hyperlokala nyheter blir allt viktigare för människor ju mer digitaliserad världen blir. Mitt Is olika tidningar läses i Stockholm av knappt 1 miljon människor varje helg och är varmt uppskattade av läsare, politiker, beslutsfattare och annonsörer. Lokaltidningar på köksbordet är och förblir en viktig del av mediamixen för svenska annonsörer. Vi ser framemot ett 2024 med en starkare annonskonjunktur än 2023.”. Tomas Bergström, VD Byggmästaren

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92 eller Ge-Te Medias koncernchef Mikael Benckert på +46 70 73 318 48 50.

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 december 2023, kl 20.30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm

Ir@byggmastaren.com

 

Pressmeddelande